033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Diensten

Bekijk hier de uitgebreide omschrijving van onze diensten

Uw project begeleiden en uitvoeren van A tot Z!

Bouw en woonrijp maken
Het bouwrijp maken van toekomstige woonwijken en industrieterreinen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een specialisme van ons! Ook kunnen wij het woonrijp maken verzorgen van complete toekomstige woonwijken. Als hoofdaannemer is het belangrijk om de hoogste norm na te streven wat betreft veiligheid & arbeidsvoorwaarden. Ervaren uitvoerders, modern materieel, gecertificeerde & gemotiveerde machinisten, stratenmakers & grondwerkers zijn de juiste formule om bij elk project kwaliteit te leveren!

Riolering

Alle voorkomende werkzaamheden rondom het aanleggen van rioleringen en leidingen nemen we graag voor onze rekening! De rioolploeg werkt samen als een team in de hoogste divisie, productie is mooi, maar een bijkomende zaak. Het nauwkeurig en zorgvuldig aanleggen van het rioolstelsel en uitleggers is het belangrijkste.

Cultuurtechniek

Voor cultuur technische werkzaamheden kunt u ons inschakelen. De werkzaamheden die wij onder andere uitvoeren zijn het aanleggen en onderhouden van sloten en vijvers, heiplaggen, egaliseren, het frezen en inzaaien van groenstroken. Ook het maaien van bermen, sloten en watergangen is bij ons mogelijk.

Straat- en asfaltverharding

Ook voor allerhande straatwerk en asfaltverharding bent u aan het juiste adres!

Timmer GWW kunt u bellen voor allerlei soorten straat en asfaltverharding. Ons bedrijf heeft ervaring in het bestraten van parkeerplaatsen/rijwegen/trottoirs tot en met bedrijfsterreinen! Ook de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om het straten mogelijk te maken voeren wij uit. Hierbij kunt u denken aan het aanleggen en verharden van de onderbaan. Ook voor het plaatsen van kolken kunt u bij ons terecht.

Uiteraard wordt het straatwerk machinaal uitgevoerd. Wij bieden ook het asfalteren van wegen en terreinen aan. De voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om het asfalteren mogelijk te maken voeren wij ook uit. Het asfalteren doen wij in samenwerking met meerdere bedrijven.

Sloopwerkzaamheden

Wij voeren verschillende sloopwerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden worden op een veilige en verantwoorde manier uitgevoerd. Timmer GWW is in het bezit van het juiste materieel en kennis om gebouwen af te breken. De materialen die vrijkomen worden gescheiden en daarna afgevoerd. Bij deze sloopwerkzaamheden word er zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving en met het milieu.

Grond-zuig techniek

 Bij reconstructie-werkzaamheden of moeilijk bereikbare locaties die vol met kabels en leidingen liggen zetten wij onze grondzuiger in. Dit voorkomt kabelschade’s, wat ook stilstand en kosten voorkomt! Bijkomend voordeel is dat de mobiele graafmachine deze zuigbox mee neemt als hulpstuk. Zo kan hij tussendoor eventueel andere werkzaamheden verrichten.