033 2452596 robin@timmer-gww.nl

 

Certificaten

Timmer GWW vindt het belangrijk dat de werkzaamheden veilig en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Het bedrijf is daarom in het bezit van de volgende certificaten:

VCA **
ISO 9001:2008
Co2 – Bewust Trede 3

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Voor het behalen van het certificaat zullen wij periodiek documenten publiceren op onze website.

Links

Communicatieplan 2017-2020

Beleidsverklaring CO2prestatie

Actieve Sector en keteninitiatieven 2017-2020

Jaarrapportage CO2prestatie 2018

Actieplan Co2 reductie in 2019

1. Publicatie jaarcijfers 2017

2. Publicatie jaarcijfers 2018

3. Publicatie halfjaarcijfers 2019

www.skao.nl

 

VCA-Certificaat

ISO-Certificaat

Co2 – Certificaat