033 2452596 robin@timmer-gww.nl

 

Certificaten

Timmer GWW vindt het belangrijk dat de werkzaamheden veilig en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Het bedrijf is daarom in het bezit van de volgende certificaten:

VCA **
ISO 9001:2008
Co2 – Bewust Trede 3

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, bijvoorbeeld het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

We voldoen aan niveau 3 van de eisen van de Co2-prestatieladder. De eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A – Inzicht
B – Reductie
C – Transparantie
D – Participatie

Op deze pagina tonen we de actuele versies van de documentatie omtrent de Co2-prestatieladder. Informatie over de co2 prestatieladder is terug te vinden op de site van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. www.skao.nl

 

Links

A – Inzicht
Emissie-inventaris 2021 – 2
● 
Emissie- inventaris 2021 – 1
● Emissie- inventaris 2020 – 2
Emissie- inventaris 2020 – 1
Emissie- inventaris 2019 – 2
Emissie- inventaris 2019 – 1
 Emissie- inventaris 2018 
 Emissie- inventaris 2017

A – Inzicht rapportage’s
Emissie- inventaris rapportage 2021
Emissie- inventaris rapportage 2020
Emissie- inventaris rapportage 2019
Emissie- inventaris rapportage 2018
Emissie- inventaris rapportage 2017

B – Reductie
Co2 reductiedoelstellingen 2022
Co2 reductiedoelstellingen 2021
Co2 reductiedoelstellingen 2020
Co2 reductiedoelstellingen 2019
Co2 reductiedoelstellingen 2018

C – Transparantie
Communicatieplan 2021 – 2024
Energie-managementplan 2021 – 2024
Management en beleidsverklaring Co2

D – Participatie
Sector en keteninitiatieven 2021 – 2024
Sector en keteninitiatieven 2017 – 2020

 

 

VCA-Certificaat

ISO-Certificaat

Co2 – Certificaat