033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Klant:  Gemeente Zeewolde
Locatie: Zeewolde
Grootte: 300.000 m3 / 2150 m
Jaar afgerond: 2015

Op 22 oktober hebben wij in de gemeente Zeewolde het project Aanleg vaarweg Blauwe Diamant en ophogen Havenkwartier aangenomen in de gemeente Zeewolde.

Deze werkzaamheden zijn een vervolg van de 2 eerdere delen die we al hebben mogen ontgraven. We zullen 210.135 m3 klei, veen & zand gaan ontgraven uit de nieuwe vaarweg. De taluds in de vaarweg worden bekleed met 10.075 m3 klei. Er wordt 113.800 m3 zand verwerkt in de toekomstige dijk.  Ook verzorgen wij het leveren en aanbrengen van de oeververdediging met houten damwand over een lengte van 2150 meter. Al met al gaan we een kleine 300.000 m3 zand en klei vervoeren op dit project.