033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Klant:   Gemeente Duiven
Locatie:  Centrum Duiven
Jaar afgerond: November 2015

op 20 mei 2015 hebben wij het project ‘Bouwrijp maken Vitaal Centrum fase 3A en 3B’ aangenomen, dit werk is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Duiven waarvan het werkgebied in het hart van het centrum ligt.

De reconstructie werkzaamheden zijn verdeeld in 2 fases te weten: 3A en 3B.
Fase 3A is het gedeelte vanaf het Centrum naar de Kastanjelaan,Elshofstraat en Remigiusplein.
Fase 3B is het gedeelte van de Kastanjelaan met de Dennenlaan.

De eerste fase hebben we opgestart op 14 juni en moest voor de bouwvak opgeleverd worden, door de juiste communicatie, werkwijze en duidelijke afspraken met de opdrachtgever hebben we dit kunnen realiseren.
De 2de fase is opgestart na de bouwvak vakantie en hebben we afgerond in November.
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:
* Verwijderen bestaande verhardingen
* Grondwerkzaamheden
* Verwijderen bestaande rioolstelsels
* Waarborgen van het omringende rioolstelsel tijdens de uitvoering
* Aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel
* Opbouwen van de funderingen t.b.v. elementen en verhardingen
* Gedeelte riool relinen (Bestaand riool)

Verder was het onze taak om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen en de ondernemers in het centrum te ondersteunen en begeleiden met de bereikbaarheid van het winkelend publiek.