033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
Jaar afgerond: In uitvoering

Op dinsdag 5 april 2018 hebben wij via een onderhandse aanbesteding het Bouwrijp maken Molenbuurt Fase 2 en 3 aangenomen.

Uitgangspunten fase 2 en 3
De Molenbuurt maakt deel uit van de Waterwijk en ligt aan de oostkant van de Waterlinie. Dit woongebied is opgedeeld in een aantal fasen die van zuid naar noord worden ontwikkeld. Deze fasering is gebaseerd op de hoofdopzet van de inrichting van het gebied. De verkaveling kenmerkt zich door een oost-west gerichte water- en groenstructuur, waarlangs bebouwing in langgerekte straten plaatsvindt. Aan de uiteinden van de straten is ruimte voor meer individuele bouw (appartementen en individuele bouwkavels). Deze randen die voornamelijk aan het water liggen, vormen de representatieve zijden van de wijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
A) Het dempen van bestaande sloten
* Opschonen en dempen van bestaande sloten en verwerken over het terrein – 18.000m3
B) Verwijderen van bestaande verhardingen
* Verwijderen bestaande verhardingen (asfalt & funderingslagen) 1.600m2
C) Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
* Ontgraven & vervoeren klei uit de cunetten – 57.800m3
* Aanbrengen zand in cunetten vanuit naastgelegen depot – 43.000m3
* Verwerken van de vrijkomende klei in depot en op werkterrein – 87.700m3
*
 Ontgraven & vervoeren klei uit watergangen –  16.000m3
D) Aanbrengen riolering
Leveren en aanbrengen HWA Riool 1100 m1 IT-buis beton rond 400mm
* Leveren en aanbrengen HWA Riool 2060 m1 IT-buis PVC 250 mm
* Leveren en aanbrengen HWA Riool 1150 m1 IT-buis PVC 200 mm
* Leveren en aanbrengen HWA Riool 100 m1 IT-buis PVC 125 tbv uitleggers
* Leveren en aanbrengen DWA Riool 1180 m1 PVC buis 250 mm
* Leveren en aanbrengen van 148 st inspectieputten + putrand met deksel
* Leveren en aanbrengen van Vacuüm riool 830 m1 PE-buis 110 mm
* Leveren en aanbrengen van Vacuüm riool 125 m1 PE-buis 125 mm
* Leveren en aanbrengen van Vacüum riool 190 m1 PE-buis 160 mm
* Leveren en aanbrengen van 5420 m1 horizontale drainage
E) Aanbrengen van beschoeiingen
* Leveren en aanbrengen van onderwater beschoeiing over een lengte van 100 m1
* Leveren en aanbrengen van beschoeiing boven de waterlijn over een lengte van 760 m1
F) Aanbrengen verhardingen
* Aanbrengen van bouwstraten met betonstraatstenen 12.100 m2
* Aanbrengen opsluitbanden 3900 m1

De werkzaamheden zullen medio september 2019 afgerond zijn.