033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever:  Gemeente Zeewolde
Looptijd: afgerond december 2017

Op 29 maart 2017 hebben wij via een onderhandse aanbesteding het Bouwrijp maken Molenbuurt Fase 1 in Zeewolde aangenomen. Het gebied betreft de meest zuidelijke fase van de Molenbuurt, in deze fase wordt de ontwikkeling van 99 woningen mogelijk gemaakt.

De opdracht bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

* Opschonen & dempen van bestaande sloten over een lengte van 620 meter;
* Het ontgraven, vervoeren & verwerken van grond;
   * Ontgraven/vervoeren klei uit cunetten ca    27600 m3
   * Leveren en aanbrengen van                       30400 m3 zand
   * Ontgraven/vervoeren klei uit watergangen 12000 m3
* Leveren & aanbrengen van HWA & DWA Riool totaal 2840 m1 variërend in doorsnedes van 200mm tot 400 mm; Dit in combinatie met 61 stuks inspectieputten en het leveren en aanbrengen van 665 m1 vacuüm riool.
* Leveren en aanbrengen van 3130 m1 horizontale drainage;
* Leveren en aanbrengen van 300 m1 onderwater beschoeiing.
* Leveren en aanbrengen van 820 m1 beschoeiing boven de waterlijn.
* Aanbrengen van 4200 m2 bouwstraten met betonstraatstenen incl opsluitingen.
* Het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden.

In dit project zal voor het eerst in de gemeente Zeewolde vacuüm riool toegepast gaan worden. De werkzaamheden moeten medio week 38-2017 afgerond zijn.