033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Putten
Looptijd: Afgerond oktober 2019

Donderdag 15 november 2018, hebben wij via een meervoudige onderhandse aanbesteding het BRM – Rimpeler Fase 1 en 2 in de Gemeente Putten aangenomen. Het plangebied van Rimpeler ligt aan de westzijde van de bebouwde kom van Putten. Mooi om in een aangrenzende gemeente het bouwrijp maken van een nieuwe woonwijk te mogen realiseren!
Te verrichten werkzaamheden:
 A) Grondwerkzaamheden
* Ontgraven grond uit terrein/bouwkavels/bouwwegen en rioolsleuven 13.460 m3
* Aanvullen en verdichten rioolsleuven 5746 m3
* Leveren en aanbrengen funderingslagen – 3200m2 menggranulaat
B) Riolering
* 120 m1 HWA beton rond 400
* 73 m1 HWA beton rond 300
* 620 m1 DWA PVC rond 250
* 590 m1 PE-Buis rond 125
 C) 
* Aanbrengen pompputten (2 stuks)
* Leveren en aanbrengen van 560 ton asfalt
* Leveren en aanbrengen van 62 meter keerwanden