033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Looptijd: 
december 2019

Op 4 september 2018 hebben wij via een openbare aanbesteding het bouwrijp maken van Waterfront Warande Fase 2 in de Gemeente Lelystad aangenomen. Een mooi project voor een nieuwe opdrachtgever waar onze vakmannen hun kwaliteiten kunnen laten zien!
De werkzaamheden bestaan uit:
* Opruimingswerkzaamheden
– Opschonen gehele werkterrein, verwijderen van bestaande riolering (110 m1), verwijderen van de bestaande bestrating (bouwwegen) bestemd voor hergebruik (3520 m2). Opsluitbanden opbreken voor hergebruik (1060 m1)
* Grondwerk
– Een gedeelte van het werkterrein is voorzien van voorbelasting, deze 30.000 m3 ontgraven en vervoeren we naar het depot. Voor de aanleg van de nieuwe riolering wordt er 7000 m3 ontgraven
* Aanbrengen riolering
1732 m1 RWA beton riool rond 300 mm
1672 m1 PVC buis rond 250 mm
1732 m1 drainage 80 mm
76 st inspectie putten waarvan 40 st van beton en 36 st Terga PP inspectieputten.
* Aanbrengen elementenverhardingen
– 12577 m2 betonstraatstenen tbv bouwweg
– 3900 m1 opsluitbanden tbv opsluiting rijbaan.