033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Looptijd: juni 2020 – september 2021

2 juni 2020 hebben wij via een meervoudige onderhandse aanbesteding het werk: BRM WRM Iepenhof- A. Schweitzerlaan te Barneveld aangenomen! De bouwrijp werkzaamheden zijn september 2020 afgerond en de woonrijp fase staat gepland vanaf juni 2021.

De volgende werkzaamheden worden binnen dit bestek uitgevoerd:

  • Het opbreken van asfalt- en elementenverhardingen
  • Het aanbrengen van riolering
  • Het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd van ‘duurzaam beton’
  • Het aanbrengen van groenvoorzieningen
  • Bijkomende werkzaamheden