033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Putten
Status: In uitvoering
Looptijd: 2 september 2019 – 31 december 2022

11 Juli 2019 hebben wij via een nationaal openbare aanbesteding het Raambestek Bouwrijp en Woonrijp maken Rimpeler te Putten aangenomen!
De werkzaamheden zijn onderverdeeld in 4 fase’s. Waar we onderstaande werkzaamheden gaan uitvoeren

– Grondwerken voor riolering, infiltratie, wegen en groenvoorziening
– Aanleg van riolering, huis en kookaansluiting, persleidingen en infiltratievoorzieningen.
– Aanbrengen asfalt en elementenverhardingen
– Aanbrengen van verkeers en straatnaamborden.
– Cultuurtechnische werken
– Leveren van materialen
– Onderhouden van bovengenoemde werkzaamheden

Trots dat wij aannemer zijn op dit mooie project!