033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever:  Gemeente Nijkerk
Looptijd: afgerond oktober 2018

Op 29 november 2016 hebben wij via een aanbesteding het bouwrijp maken van industrieterrein de Flier 2 in Nijkerk aangenomen. Dit werk betreft een uitbreiding van een industrieterrein in Nijkerk gelegen langs de A28.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
* Het verwijderen van groenvoorzieningen
* Het verwijderen en afvoeren van 5000 m2 puinverhardingen
Grondwerk
*Ontgraven cunetten          8200 m3
*Ontgraven watergangen 17450 m3
*Ontgraven rioolsleuf         4300 m3
Aanbrengen riool
Variërend in doorsnedes van 125 mm tot 400 mm gaan we ca 2300 meter pvc riool aanbrengen, tevens wordt er 64 meter beton riool rond 500 aangebracht.
Aanbrengen verhardingen
Er wordt 2040 ton asfalt aangebracht, In de watergangen gaan wij 636 m2 aan blokmatten aanbrengen.
Verder zorgen wij voor de terreininrichting en zullen we alle bijkomende werkzaamheden gaan uitvoeren.