033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever:  Gemeente Nijkerk
Looptijd: afgerond januari 2019

Op 17 oktober 2017 hebben wij via een onderhandse aanbesteding het bouwrijp maken van Industrieterrein de Flier 3 in Nijkerk aangenomen, dit is een vervolg op het bouwrijp maken van de Flier 2.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Grondwerk
– 
Het ontgraven van cunetten, rioolsleuven & watergangen totaal 31.320 m3
Riolering
– Het aanbrengen van 2170 meter PVC & betonriool variërend van 125 mm tot 500 mm

Verder zullen wij een 14.860 m3 zand leveren en aanbrengen tbv de cunetten, waarna er 6500 m2 funderingslaag aangebracht word door middel van menggranulaat. Hier word 3750 ton asfaltverharding aangebracht (onderlaag & tussenlaag). Verder zullen we alle bijkomende werkzaamheden uitvoeren.