033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Putten
Looptijd: Afgerond juni 2019

Op donderdag 12 juli hebben wij via een onderhandse aanbesteding het Groot onderhoud aan de Calcariaweg & Sprielderweg in de gemeente Putten aangenomen. De gehele weg & trottoirs zullen worden vernieuwd, om het water terug te brengen naar de bodem worden er 18 stuks verticale boringen gerealiseerd. Een mooi project met leuke uitdagingen!
De aantallen op een rij:
* Opnemen elementenverhardingen & kantopsluitingen
– Opbreken trottoirbanden 2.896 m1
– Opbreken elementenverhardingen 4.850 m2
Frezen en opbreken asfaltverhardingen
– 7.190 m2
* Uitvoeren grondwerk cunetten & sleuven
– 600 m3
* Vervangen & hergebruiken kolken
– 99 stuks
* Aanbrengen asfaltverhardingen
– Onderlagen 600 ton
– Tussenlagen 600 ton
– Deklagen 8G+ 258 ton – zwart
– Deklagen 8G+ 300 ton – rood
* Aanbrengen elementenverhardingen en kantopsluitingen
– Trottoirbanden 3.160 m1
– Elementenverhardingen 5.120 m2