033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Putten
Looptijd: september – december 2020

Op donderdag 21 juli 2020 is de aanbesteding bestek “Groot onderhoud Schoolstraat” gehouden.

Rijbaan/ parkeren: De huidige situatie met geparkeerde auto’s op de rijbaan is nogal krap. Hierdoor staat de bereikbaarheid voor grotere voertuigen als, de huisvuilwagen en de brandweerwagen onder druk. Ook is het soms lastig om tegen de richting in door de straat te fietsen. Daarom maken we de weg wat breder (ongeveer 60 cm). In plaats van gele trottoirbanden waar parkeren niet is toegestaan, leggen we donkergekleurde stroken aan op de plaatsen waar men kan parkeren. De locaties van deze parkeerstroken komen zoveel mogelijk overeen met de huidige locaties waar geparkeerd mag worden.

Nieuwe situatie

Trottoirs: De trottoirs aan weerszijden van de weg maken we 1.50 meter breed. Door de verbreding van de weg komt het laatste stukje noordelijke trottoir, tussen huisnummer 99 en de Pinnenburgerweg, te vervallen. Voor overstekende voetgangers leggen we tegenover de uitrit van huisnummer 99 een invalidenopritje aan.

Bomen: Een boom heeft groeiruimte nodig, ook in de grond. Mede door de ligging van kabels en leidingen zijn er in de Schoolstraat slechts 6 locaties waar voldoende ruimte is voor het planten van een boom. Op deze locaties maken we een plantvak, zodat de nieuwe bomen jarenlang kunnen groeien.

Planning: Wij starten met de werkzaamheden in week 37, het is de bedoeling dat de werkzaamheden uiterlijk in december 2020 gereed zijn.