033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever:  Gemeente Putten
Locatie:  Putten
Jaar afgerond: oktober 2019

Via een voor selectie in het kader van een niet openbare nationale aanbesteding hebben wij op 2-12-2016 het project: Aanleg Henslare II te Putten aangenomen.

Dit betreft de aanleg van een nieuwe rondweg van ca. 650 meter, aanleg van een rotonde, en de reconstructie van de Stationsstraat, inclusief het vernieuwen van de bestaande riolering.

De opdracht bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

  • het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
  • het uitvoeren van grondwerk;
  • het aanbrengen van riolering;
  • het aanbrengen van funderingslagen;
  • het aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
  • het (her)straten van bestratingen;
  • het aanbrengen van betonbanden;
  • het treffen van verkeersmaatregelen