033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk
Looptijd: februari – juni 2021

27 november hebben wij via een meervoudige onderhandse aanbesteding het werk: Herinrichting Oude Barneveldseweg te Nijkerk aangenomen! Het uit te voeren werk is gelegen aan de rand van het centrum, tussen de Hoefslag en de Luxoolseweg. De werkzaamheden zijn gepland van februari t/m juni 2021.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Uitvoeren van verkeersmaatregelen
 • Opbreken van open en gesloten verhardingen
 • Het verwijderen van riolering
 • Het verwijderen van straatmeubilair
 • Uitvoeren van grondwerk
 • Aanbrengen van riolering
 • Uitvoeren van rioolreparaties
 • Aanbrengen van elementenverhardingen
 • Aanbrengen van straatmeubilair
 • Aanbrengen van groenvoorzieningen
 • Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden