033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever:  Gemeente Nijkerk
Looptijd: Afgerond september 2018

Op 24 mei 2018 hebben wij via een onderhandse aanbesteding het werk: Herinrichting Torenstraat & Callenbachstraat aangenomen. Een mooi project in het centrum van de Gemeente Nijkerk.
We gaan hier de volgende werkzaamheden uitvoeren.

 • Verwijderen van terreininrichting & groenvoorziening
 • Verwijderen bestaande elementenverhardingen
  – 620 m1 opsluitbanden
  – 3200 m2 Rijbaan & trottoirs
 • Ontgraven en vervoeren van ca 400m3 grond
 • Aanbrengen van riolering – uitleggers 180 m1
 • Aanbrengen elementenverhardingen
  – 780 m1 opsluitbanden
  – 3770 m2 Rijbaan & trottoirs
 • Aanbrengen terreininrichting & het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Medio augustus 2018 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.