033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk
Looptijd: augustus – december 2020

Na een meervoudige onderhandse aanbesteding heeft Timmer GWW het werk Herinrichting Venestraat aangenomen. De straat wordt onder meer verkeersluw. Het ontwerp is al eerder besproken met belanghebbenden. Aan de hand van de binnen gekomen reacties is het plan aangepast voor de definitieve vaststelling. Onder meer is besloten negen bewonersplekken, een parkeerplek voor de tandarts en één shop & go plek aan te leggen.

Werkwijze: Alle bestaande verhardingen (betonstraatstenen) worden verwijderd, en de Venestraat zal opnieuw worden ingericht volgens de onderstaande afbeelding.

Rijbaan en voetpaden met gebakken stenen, de molgoten worden aangelegd met granietkeien en er worden nieuwe lichtmasten geplaatst.