033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Status: afgerond
Looptijd: December 2020
Bijzonderheden: Omgevingsapp

Op 20 maart 2019 hebben wij via een openbare aanbesteding het project: Reconstructie Columbusweg e.o. gegund gekregen! De aanbesteding was op basis van EMVI in combinatie met een plan van aanpak. Het project-gebied bevind zich in de wijk Kruiskamp in de gemeente Amersfoort. De Columbusweg en de omliggende straten gaan een complete metamorfose tegemoet, alle bestaande verhardingen worden vernieuwd, er komt een gescheiden rioolstelsel en er wordt veel groen terug gebracht in de wijk. In de tenderfase hebben wij een plan uitgedacht waardoor we de overlast tot een minimum beperken. Medio december 2020 zal volgens planning het hele project afgerond zijn.

Een kleine greep uit de werkzaamheden:

  • Verwijderen bestaande verhardingen -19.200 m2
  • Ontgraven cunetten en rioolsleuf – 27.800 m3
  • Aanbrengen hoofdriool in diameters van 300/400/500 en 600 mm – 3280 m1
  • Aanbrengen betonputten – 65 stuks
  • Aanbrengen pvc-uitleggers 125 en 160 – 2725 m1
  • Leveren en aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan en trottoirs met betontegels – 13.300 m2
  • Leveren en aanbrengen asfaltverharding – 955 ton
  • Leveren en aanbrengen van lichtmasten, groenvoorziening en speelplaats inrichtingen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit project? Dat kan! Download de Omgevingsapp via IOS of Android en selecteer dit project.