033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk
Looptijd: najaar 2020 – bouwvak 2022
Bijzonderheden: Omgevingsapp

Metamorfose voor de kern van Nijkerkerveen!
Na een actieve voorbereiding van o.a. de inschrijvingsfase, calculatie, het maken van het kwalitatieve deel (plan van aanpak) en als slotstuk de presentatie, zijn wij op 24 april 2020 als beste aannemer beoordeeld.

Na het ondertekenen van de bouwteamovereenkomst is het startsein geven voor de uitvoeringsfase van het UO naar het DO. Samenstelling team: #Gemeente Nijkerk #HSO Civieltechnisch Bureau #Timmer-gww.

Herinrichting Dorpsplein Nijkerkerveen en aanloopstraten.

Bestaande situatie: Het project betreft de aanleg van een hemelwaterriolering en de herinrichting van de aanloopstraten in de kern van Nijkerkerveen. De bestrating bestaat grotendeels uit asfaltverharding, betonstenen en gebakken stenen en heeft een gedateerde uitstraling. Ook de openbare verlichting en inrichtingselementen passen niet meer in het nieuwe ontwerp van dit gebied.

Toekomstige situatie: In samenspraak met de klankbordgroep bestaande uit bewoners en belanghebbende is een ontwerp gemaakt om het centrum en de aanloopstraten duurzaam in te richten. De werkzaamheden houden in hoofdzaak in;

 • Het afkoppelen van straatwater en dakwater van de woningen aan de voorzijde. Daarna sluiten we het weer aan op een nieuwe hemelwaterriolering;
 • Verwijderen van de bestaande verhardingen (asfalt, betonstenen, trottoirtegels en gebakken stenen)
 • Leveren van gebakken materialen voor de bestrating;
 • Het aanbrengen van gebakken materialen.
 • Aanleggen van de groenvoorzieningen;
 • Vervangen van de bestaande verlichting door LED verlichting en nieuwe lichtmasten;
 • Inrichten van het centrumplein met diverse speelaanleidingen

Duurzaamheid:
Samen met onze leveranciers hebben we tijdens de voorbereidingen van de herinrichting gekeken naar duurzame oplossingen voor deze herinrichtingen. Deze hebben we samen gevat in onderstaande afbeelding:

Speerpunten gehele project:

 • Maatschappelijk verantwoord inkopen.
 • SROI.
 • Het inzetten van lokale ondernemers.
 • Omgevingsmanager

Omgeving:
Om de omgeving te betrekken in de voorbereiding en komende gebeurtenissen, hebben we onze planning en werkwijze gepresenteerd en toegelicht. Speciale aandacht ging uit naar Basisschool de Horizon, om de kinderen bewust te maken van de veiligheid en eventuele gevaren in het werkgebied hebben we in iedere klas een presentatie gegeven. Deze is succesvol ontvangen door de leerlingen! Als aandenken hebben zij van ons een fietsbel mogen ontvangen, zodat zij als ze in de buurt van het werk komen kunnen bellen naar de werknemers, zo worden ze gelijk gezien. Daarnaast waren de kinderen erg enthousiast over de fietsbellen in het algemeen.

Door de inzet van onze omgevingsmanager Danny Reijersen is er voor iedereen die vragen heeft met betrekking tot het project een luisterend oor beschikbaar.

Start werk: De werkzaamheden starten in week 43 – 2020 en zullen ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Het werk is te volgen met onze omgevingsapp.

De app is te downloaden via de play-store en de app-store onder de zoektekst: ‘Omgevingsapp’. Hierna kunt u het project: ‘Kern Nijkerkerveen’ selecteren.