033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Metamorfose voor de kern van Nijkerkerveen!

Na een tijdrovende tijd in de inschrijvingsfase, calculatie, maken van het kwalitatieve deel (plan van aanpak) en als slotstuk het plan presentatie. Zijn wij op 24 april 2020 als beste aannemer beoordeeld. Na het ontvangen van de opdracht van deelname Bouwteam, is het startsein geven voor de uitvoeringsfase van UO naar DO. Samenstelling team: #gemeente Nijkerk #HSO Civieltechnisch #Timmer-gww.

Herinrichting Dorpsplein Nijkerkerveen en aanloopstraten.

Bestaande situatie: Het project betreft de aanleg van een hemelwaterriolering en de herinrichting van de aanloopstraten en de kern van Nijkerkerveen. De bestrating bestaat grotendeels uit asfaltverharding, betonstenen en gebakken stenen en heeft een gedateerde uitstraling. Ook de verlichting armaturen en inrichtingselementen passen niet meer in het nieuwe ontwerp van dit gebied.

Toekomstige situatie: In samenspraak met de klankbordgroep bestaande uit bewoners en belanghebbende is een ontwerp gemaakt om het centrum en de aanloopstraten duurzaam in te richten. De werkzaamheden houden in hoofdzaak in;

 • Het afkoppelen van straatwater en dakwater van de woningen aan de voorzijde en aansluiten op een aan te leggen hemelwaterriool
 • Verwijderen van de bestaande verhardingen (asfalt, betonstenen, trottoirtegels en gebakken stenen)
 • Leveren en aanbrengen bestrating van gebakken materialen.
 • Aanleggen van de groenvoorzieningen;
 • Vervangen van de bestaande verlichting door LED verlichting en nieuwe lichtmasten;
 • Inrichten van het centrumplein met diverse speelaanleidingen

Wat wij als aannemer belangrijk vonden in dit gehele werk is:

 • Maatschappelijk verantwoord inkopen.
 • Op het werk dient SROI een rol te krijgen.
 • Het inzetten van lokale ondernemers.
 • Duurzaamheid in de GWW optimaal toepassen.
 • Inzet omgevingsmanager

Omgeving: Om de omgeving te betrekken in de voorbereiding en komende gebeurtenissen, hebben we de omgeving, planning en werkwijze gepresenteerd. Basisschool de Horizon ligt ook in ons werkgebied, wij vonden het zeer belangrijk om op deze school in iedere klas een presentatie te geven over de veiligheid en de gevaren in een werkgebied. Deze presentatie is succesvol ontvangen door de school. Als presentie hebben alle leerlingen een fietsbel mogen ontvangen. Zodat zij als ze in de buurt van het werk komen kunnen bellen naar de werknemers zodat ze gelijk gezien worden en het extra veilig is voor hen. Daarnaast waren de kinderen erg enthousiast over de fietsbellen in het algemeen.

Tevens is de inzet van onze omgevingsmanager een verrijking voor de omgeving (Danny Reijersen). Hij voorziet de hele buurt van informatie, en is een luisterend oor voor de omgeving.

Start werk: De werkzaamheden starten in week 43 2020 en zullen ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Het werk is te volgen met onze omgevingsalp (de app is ontworpen door House of Apps).

De app is te downloaden via de play-store en de app-store onder de zoektekst: ‘Omgevingsapp’. Hierna kunt u het project: ‘Kern Nijkerkerveen’ selecteren.