033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever:  Gemeente Nijkerk
Looptijd: 2018

Via een meervoudige onderhandse aanbesteding hebben wij op 26 oktober 2017 het werk: Terreininrichting Spoorkamp 2 in Nijkerk aangenomen, dit betreft werkzaamheden rondom het nieuw gebouwde zwembad. Streven is om het werk maart 2018 afgerond te hebben.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Grondwerk:
* Ontgraven cunetten circa           1.000 m3
* Ontgraven watergangen circa    11.000 m3
* Aanleggen van een zichtwal van 3.500 m3, en de aanleg van een ligweide voor het zwembad.

Riolering
* Aanbrengen hoofdriool HWA en DWA 505 m1
* PVC 315 – 325 m1
* PVC 400 – 100 m1
* PVC 125 – 325 m1 tbv uitleggers

Verhardingen
Aanbrengen van de terrein inrichting rondom het zwembad , dit betreft de parkeerplaatsen en de rijbaan.
– 2520 m2 betonstraatstenen tbv parkeerplaatsen
– 1000 m2 gebakken stenen
– 1290 m1 opsluitbanden
– 830 m2 betontegels
– Het leveren en aanbrengen van 315 ton asfalt tbv de ontsluitingsweg richting het zwembad & en het uitvoeren van alle bijkomende werkzaamheden.