033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Looptijd: september – december 2020

Werk: Voorbereiding kruispunt Nijkerkerweg.
Op 30 juli 2020 is de aanbesteding bestek “Voorbereiding Kruispunt Nijkerkerweg”. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van meervoudige onderhandse.

Aanpassingen Nijkerkerweg: Een deel van de Nijkerkerweg wordt aangepast. Dit zorgt voor meer rijbanen ter hoogte van de nieuwe toegangsweg naar Bloemendal. Hiervoor is een nieuwe kruising nodig met een verkeersregelinginstallatie. Op maandag 28 september start het grondwerk. Afgegraven grond wordt opgeslagen achter huisnummer 120. Later wordt de grond weer gebruikt voor het ophogen van terrein in Bloemendal. Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw b.v. uit Nijkerk voert het werk uit.

Bomen planten en kappen: Voor de uitbreiding van de Nijkerkerweg moeten we 21 bomen kappen aan de westzijde. We verplaatsen 8 bomen langs deze zijde. Aan de oostzijde van de Nijkerkerweg kappen we 4 bomen. Aan de westzijde van de Nijkerkerweg planten we eerst nieuwe bomen. De nieuwe bomen zijn namelijk op verschillende manieren toekomstbestendig. Ze staan zodanig dat ze behouden kunnen blijven bij een toekomstige verbreding van de weg. We planten 6 verschillende soorten boomsoorten.

Planning: Het werk bestaat uit 4 fasen. We moeten namelijk rekening houden met vleermuizen en broedseizoenvogels bij het kappen van bomen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden afgerond in de week van maandag 7 december (week 50)

De snelheid op de Nijkerkerweg wordt verlaagd van 80 km per uur naar 50 km per uur. De (brom-) fietsers kunnen oversteken van de oostzijde van de Nijkerkerweg naar de westzijde.