033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Looptijd: Afgerond najaar 2020

Op 22-03-2019 hebben wij via een meervoudige onderhandse aanbesteding het werk: Waterverbinding Hoge Vaart – Kemphaan aangenomen. In samenwerking met Bureau Kragten en Staatsbosbeheer zullen wij onderstaande werkzaamheden gaan uitvoeren.

– Verwijderen van circa 145 stuks stobben
– Verwijderen bestaande verhardingen circa 410 m2
– Grondwerk ten behoeve van de waterverbinding circa 11.300 m3
– Leveren en aanbrengen van 3 stuks bruggen, 1 bestemd voor fietsers en 2 voor gemotoriseerd verkeer.
– Leveren en aanbrengen van een kanosteiger
– Leveren en aanbrengen van een pompput
– Leveren en aanbrengen van beschoeiing circa 50 m1

Onderstaande tekst bron: Kragten 
Stadslandgoed De Kemphaan ligt ten zuidoosten van Almere en is een natuurgebied voor de inwoners van Almere. Gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken samen om het landgoed verder te ontwikkelen en mens en natuur dichter bij elkaar te krijgen. Water speelt een belangrijke rol op stadslandgoed De Kemphaan. Het heeft een ecologische functie (onder andere voor de bever), een recreatieve functie (varen, zwemmen, natuurspeelterrein), barrièrefunctie voor de dierenverblijven van St. AAP en een functie voor de stadslandbouw (watertoevoer/-afvoer). De watergangen en waterpartijen op het stadslandgoed worden gevoed door een aansluiting met de Hoge Vaart.  Omdat de aansluiting van de Hoge Vaart via duikers verloopt en de watergangen relatief smal en ondiep zijn en stuwen bevatten, is het niet mogelijk om het stadslandgoed vanaf de Hoge Vaart varend te bereiken. Daarom wordt een nieuwe watertoevoer vanuit de Hoge Vaart naar de landgoed de Kemphaan gerealiseerd. Deze directe open verbinding zorgt ervoor dat het gebied opengesteld wordt voor recreatievaart (kanoën) en zo de bereikbaarheid van het landgoed vergroot. Er zijn verschillende partijen die gebruik maken van het aanwezige water voor recreatieve doeleinden. Het water kan vooral in de zomer problemen opleveren door de hoge temperaturen en de lage stroomsnelheid. Door deze temperaturen kan er bij stilstaand of langzaam stromend water blauwalg optreden. Door directe aansluiting op de Hoge Vaart wordt de stroomsnelheid verhoogd en zal de waterkwaliteit verbeteren. Het eindresultaat is een schone en veilige waterverbinding voor het landgoed de Kemphaan.  Om deze doelen te bereiken wordt een bestaande watergang verbreed en via een open verbinding aangesloten op de Hoge Vaart. Verder is vergroting van de pompcapaciteit noodzakelijk voor een verbeterde doorstroming. De realisatie van de bredere waterverbinding met natuurvriendelijke oevers gaat gepaard met aanpassing van de recreatieve routes, de aanleg van een kanosteiger en de aanleg van drie bruggen.

 

Inmiddels is dit project afgerond en ziet u hier boven het resultaat!