033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
Looptijd: Afgerond 2018

Vrijdag 19 januari heeft de onderhandse aanbesteding plaats gevonden van het bestek: Bouw – en Woonrijp maken Woonarken Ossenkampweg te Zeewolde.
In dit werk komen vele facetten aan bod waar wij onze specialismen kunnen laten spreken! Denk onder andere aan het aanbrengen van een vacuüm & persriool en alle onderstaande werkzaamheden.
* Het verwijderen van de bestaande infrastructuur
* Het verrichten van grondwerken – 5500 m3
* Aanbrengen riolering
– 
Hoofdriool PVC 250mm – 600 meter
– Vacuüm riool PE-Buis 90 mm – 710 meter
– Persiool PE 110 & 160 mm – 1510 meter
– Aanbrengen huisaansluitingen – 100 meter
*
 Aanbrengen verhardingen
– 
Asfalt 700 ton
– Betonstraatstenen 1955 m2
– Kantopsluitingen 950 meter
En aansluitend om het geheel af te maken worden de bermen weer ingezaaid.
Oplevering medio juni 2018.