033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst beheer b.v.
Looptijd: najaar 2020 – bouwvak 2023

In Vathorst bevindt zich een nieuwe woonwijk: De Laakse Tuinen. De locatie grenst aan het rivier de Laak, de polder en het nieuw aan te leggen Westerpark. De lange groene lanen en statige singels die in verbinding staan met de rivier, bieden garantie voor een prachtige woonwijk. Sloepjes aan de waterkant, grote bomen en terugwilgen in de taluds maken het compleet.

Het woonrijp-maken van de Laakse tuinen 2b fase 1, zijn de locaties 1t/m 7 en 10 t/m 13 volgens het overzicht in de tekening.

Een kleine greep van de werkzaamheden die wij leveren zijn:

 • Het verrichten van opruimwerkzaamheden;
 • Het uitvoeren van grondwerk;
 • Het aanbrengen van aansluitingen op het bestaande riool;
 • Het aanbrengen van kolken, transportleidingen en uitstroomvoorzieningen;
 • Het verwijderen en aanbrengen van funderingslagen;
 • Het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
 • Het verwijderen van bitumineuze verhardingen;
 • Het verwijderen en aanbrengen van van inrichting en bebakening;
 • Het aanbrengen van voorzieningen voor groeiplaatsverbetering bomen;
 • Het treffen van maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en verkeer;
 • Het onderhouden van werk.

De tijdsduur van de werkzaamheden zijn vanaf het najaar 2020 t/m ca. de bouwvak 2023.