033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst beheer b.v.
Looptijd: najaar 2020 – bouwvak 2023

Via een meervoudige onderhandse aanbesteding zijn wij op 18 mei 2020 aannemer geworden van het project: Woonrijp-maken Laak 2B – Laakse tuinen fase 1.

De positieve uitstraling van onze medewerkers, en de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden op een project in Amersfoort heeft Ontwikkelingsbedrijf Vathorst doen besluiten om ons een uitnodiging te versturen voor deze aanbesteding.

In Vathorst wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd: De Laakse Tuinen. Lange groene lanen, sloepjes aan de waterkant, statige singels die in de verbinding staan met de rivier compleet met grote bomen en treurwilgen in de taluds. Grenzend aan de rivier de laak, een uitzicht op de polder en een nieuw aan te leggen park bieden garanties voor een prachtige woonwijk!

Aan ons de taak om de locaties 1 t/m 7 en 10 t/m 13 volgens de tekening vorm te geven.

Een kleine greep van de werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

 • Het verrichten van opruimwerkzaamheden;
 • Het uitvoeren van grondwerk;
 • Het aanbrengen van aansluitingen op het bestaande riool;
 • Het aanbrengen van kolken, transportleidingen en uitstroomvoorzieningen;
 • Het verwijderen en aanbrengen van funderingslagen;
 • Het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
 • Het verwijderen van bitumineuze verhardingen;
 • Het verwijderen en aanbrengen van van inrichting en bebakening;
 • Het aanbrengen van voorzieningen voor groeiplaatsverbetering bomen;
 • Het treffen van maatregelen t.b.v. bereikbaarheid en verkeer;
 • Het onderhouden de geleverde werkzaamheden.