033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
Jaar afgerond: december 2020

op 11 januari 2018 hebben wij via een onderhandse aanbesteding het werk: Woonrijp-maken Bergkwartier Hoog Fase 1 aangenomen, een prachtig project om te mogen realiseren gelegen in de gemeente Zeewolde!

De werkzaamheden die wij onder andere gaan uitvoeren zijn.

  • diverse voorbereidende werkzaamheden;
  • opbreken / frezen van fundering en asfaltverharding; ca. 300 m2
  • het opbreken van bouwwegen in elementenverharding; ca. 8.300 m2
  • het aanbrengen van elementenverharding; ca. 15.955 m2
  • het aanbrengen van kantopsluitingen en goten; ca. 6.980 m1
  • het aanbrengen van asfaltverharding; ca. 125 ton
  • het aanbrengen van steenmengselfundering; ca. 650 m2
  • het aanbrengen van Hoofdriool; ca. 150 meter
  • het uitvoeren van grondwerk; ca. 8.000 m3
  • het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden

Het werk zal gefaseerd uitgevoerd worden, waarbij we de oplevering van de woningen zullen volgen. De eerste oplevering van woningen zal medio januari 2018 plaatsvinden.
Oplevering van het werk zal eind 2020 plaatsvinden.