033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Gemeente Zeist
Looptijd: juni 2021 – december 2021

op 28 mei 2021 hebben wij via een meervoudig onderhandse aanbesteding het werk: Woonrijp maken Geiserlaan te Zeist aangenomen.
Het uit te voeren werk is gelegen aan de rand van het centrum van Zeist met hierin de transportroute van het bedrijventerrein aan De La Reylaan, aan ons de taak om de hinder voor dit bedrijventerrein tot een minimum te beperken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Grondwerk ca. 3750m3;
 • Verwijderen elementenverharding 4100m2;
 • Aanbrengen elementenverharding 4750m2;
 • Aanbrengen waterpasserende elementenverharding 1540m2
 • Aanbrengen keerwanden 165m1;
 • Verwijderen riolering 200m1;
 • Aanbrengen riolering 650m1;
 • Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen ca. 6 maanden;
 • Saneringswerkzaamheden ca. 500m3;
 • Verplaatsing monument ‘De Naald’
 • Groenwerkzaamheden;
 • Bijhorende werkzaamheden.

 

In de eerste 2 maanden zijn onze werkzaamheden strak gepland om alles gereed te krijgen voor oplevering van de 22 woningen en 18 appartementen door ‘’Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling’’

Tijdens deze eerste 2 maanden wordt ook het monument ‘De Naald’ vanaf haar tijdelijke locatie verplaatst naar het stralend middelpunt aan de Geiserhof.

Voor ons een leuke klus met veel uitdagingen en diverse werkzaamheden.