033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Projectbeschrijving

Opdrachtgever: Gemeente Putten
Locatie:  Kasteel van Landgoed Oldenaller
Grootte: 200 m2
Jaar afgerond: 2013

Op 22 augustus 2013 hebben wij in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten Noordwest Veluwe een project aangenomen. In de gemeente Putten gaan wij de grachten en vijvers rondom het kasteel van Landgoed Oldenaller belemen.
De vijvers moeten worden beleemd om de waterstand om het kasteel op een constant niveau te houden, om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt er 1000 meter bemaling geplaatst in combinatie met open bemaling.
Vervolgens gaan wij circa 220 m3 slip verwijderen dat op de grachtbodems ligt, de taluds worden afgegraven (675 m3 ). Dit en de vrijkomende slip wordt afgevoerd naar een depot in de buurt. Hier op volgend profileren wij de 15000 m2 taluds en bodems van de vijver. Als laatste worden er 2 lagen van 15 cm. klei verwerkt op de grachtbodems en in de taluds, deze wordt in 2 lagen verdicht om een goede bodemafsluiting te creëren. Hiervoor gaan wij 4500m3 klei aanvoeren. Als afronding wordt de vijver weer gevuld.