033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever:   Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten
Locatie:  Dal Staverdense Beek

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten hebben wij begin 2014 een bijzonder project uit mogen voeren. Het gebied Dal Staverdense Beek is sterk verdroogd. Door de spreng met zand te dichten wordt het gebied rondom de Rode Spreng natter. Dat klinkt tegenstrijdig, maar door de spreng te dempen, blijft het grondwater langer in het gebied in plaats van dat het wordt afgevoerd. Om het effect te vergroten worden komend najaar bomen gekapt. Hierdoor ontstaat een nat gebied, waar karakteristieke natuurtypen als natte heide, berkenbroekbos en heischraal grasland zich beter kunnen ontwikkelen. Voor verschillende plant- en diersoorten ontstaat een geschikt leefgebied. Door de goede communicatie en samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten is dit project vlekkeloos verlopen, door de inzet van zeer ervaren machinisten en een goed plan van aanpak is er van de werkzaamheden nu al bijna niets meer te zien. In totaal hebben we 6000m3 zand nodig gehad om de Rode Spreng te dempen. Het bijzondere is dat dit de eerste spreng die gedempt is op de Veluwe, voor zover bekend.