033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: EcoGroen Advies
Locatie: Zwartebroek

In het gebied De Bondte Vos in Zwartebroek is de kwaliteit van de bijzondere blauwgraslanden aan het afnemen. Om te voorkomen dat de zeldzame planten verdwijnen worden herstelmaatregelen uitgevoerd. Sloten worden gedempt of verondiept en een nat grasland perceel afgeplagd. Daardoor worden het niet gewenste zure regenwater sneller afgevoerd en de basische kwelstromen hersteld. Natuurmonumenten, de eigenaar van het gebied , heeft Timmer GWW gevraagd om de werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van EcoGroen Advies.
bron: EcoGroen Advies