033 2452596 robin@timmer-gww.nl

Opdrachtgever: Natuurmonumenten regio Gelderland
Locatie: Stuifzandgebied Hulshorsterzand
Grootte: 23 hectare
Jaar afgerond: 2014

In de laatste maanden van 2013 en het begin van 2014 hebben wij voor Natuurmonumenten regio Gelderland op het Stuifzandgebied Hulshorsterzand ca. 23 hectare heide afgeplagd. De Leuvenumse Bossen is een uitgestrekt gebied van bijna 2300 ha groot, met loof- en naaldbos, stuifzand, heide en een beek. De maatregelen zijn volgens Natuurmonumenten nodig omdat de huidige heidevelden te klein zijn geworden, en nog steeds kleiner worden. Dat is een probleem voor planten- en diersoorten die grote heidegebieden nodig hebben, zoals de nachtzwaluw, zandhagedis en de vlinders. Door de ingrepen blijft de variatie aan planten en dieren die hier leven behouden. In totaal hebben we 26500 m3 afgeplagd en afgevoerd. De samenwerking met Natuurmonumenten en Eelerwoude heeft een prachtig eindresultaat opgeleverd waardoor de natuur weer tot haar recht komt!